Fractal 20081205-02

Home - Overzicht - Over fractalen - Over mij - Verkoop - Contact


Fractalia. De wondere wereld van fractalen

Over fractalen

Fractalen zijn afbeeldingen die afgeleid zijn van wiskundige vergelijkingen, met als karakeristeke eigenschap dat onderdelen van de figuur (ongeveer) dezelfde vorm hebben als de figuur zelf, maar op een kleinere schaal.

Als men andere vergelijkingen toepast, vooral die uit de complexe wiskunde, ontstaan andere vormen die met behulp van computer software zijn aan te passen tot nieuwe kleurstellingen en vloeibaarheden.

Ook door bepaalde delen van het beeld (sterk) uit te vergroten komen andere eigenschappen van de fractaal aan het licht. Af en toe komen heel verrassende effecten dan tevoorschijn.